Tokyo - quick snaps

Nov 2007

International sign for danger :-)  // Mezinárodně pochopitelná značka pro nebezpečí :-)
International sign for danger :-) // Mezinárodně pochopitelná značka pro nebezpečí :-)
Jirka Vejrazka