Vysoké Tatry

High Tatras (Slovakia)

September 2013

(c) Jirka Vejražka